Založenie výskumného centra

Zdielať

17. Feb 2014   Aktuality

Na základe rozhodnutia majiteľov a vedenia spoločností v skupine Energy Group vzniká pri HKS Forge, s.r.o. koncom roka 2013 EG Výskumno – vývojové centrum. EG Výskumno-vývojové centrum s.r.o. svojím vznikom reaguje na potrebu prechodu produkčných podnikov na inovujúce podniky s pridanou hodnotou v rámci podnikov skupiny EG a.s. Cieľom činnosti centra bude profesionalizácia výskumno-vývojových kapacít s úzkym zameraním na výrobné programy podnikov v skupine EG a.s. Koncepčne sa chce sústrediť na technologický a výrobkový vývoj. Keďže centrum vzniká ako start up, v rozbehových rokoch sa bude výhradne sústrediť na cielené výskumno-vývojové úlohy súvisiace s výrobným programom podniku HKS Forge s.r.o.. Centrum bude iniciovať spoluprácu s vysokými školami a výskumnými ústavmi za cieľom vytvorenia kooperačných vzťahov vo výskumno-vývojových oblastiach.
Budúcou ambíciou centra bude získanie osvedčenia organizácie vykonávať výskum a vývoj a účasť nielen na výskumnom priestore na Slovensku, ale svojimi aktivitami zapojiť sa aj do Európskeho výskumného priestoru a tak podporiť transfer poznatkov do priemyselnej praxe.

HKS vyzýva na predkladanie ponúk

HKS vyzýva subjekty na predkladanie ponúk v rámci prieskumu trhu realizovaného za účelom…

Prečítať viac Zdielať

25 rokov Energy Group

Na sklonku roka 2018 oslávila Energy Group spolu so svojimi zamestnancami 25 rokov od svojho…

Prečítať viac Zdielať

Všetky aktuality

Najnovšie články

HKS vyzýva na predkladanie ponúk

16. 4. 2019

HKS vyzýva subjekty na predkladanie ponúk v rámci prieskumu trhu realizovaného za účelom objektívneho určenia reálnych výdavkov.

Prečítať viac   Zdielať

25 rokov Energy Group

7. 1. 2019

Na sklonku roka 2018 oslávila Energy Group spolu so svojimi zamestnancami 25 rokov od svojho založenia. Slávnostný večer v Hoteli sv. Ludmila sa niesol v znamení vďaky, spomienok, oceňovania, príjemných stretnutí aj tanca.

Prečítať viac   Zdielať

Pozrieť všetky články