Založenie výskumného centra

Zdielať

17. Feb 2014   Aktuality

Na základe rozhodnutia majiteľov a vedenia spoločností v skupine Energy Group vzniká pri HKS Forge, s.r.o. koncom roka 2013 EG Výskumno – vývojové centrum. EG Výskumno-vývojové centrum s.r.o. svojím vznikom reaguje na potrebu prechodu produkčných podnikov na inovujúce podniky s pridanou hodnotou v rámci podnikov skupiny EG a.s. Cieľom činnosti centra bude profesionalizácia výskumno-vývojových kapacít s úzkym zameraním na výrobné programy podnikov v skupine EG a.s. Koncepčne sa chce sústrediť na technologický a výrobkový vývoj. Keďže centrum vzniká ako start up, v rozbehových rokoch sa bude výhradne sústrediť na cielené výskumno-vývojové úlohy súvisiace s výrobným programom podniku HKS Forge s.r.o.. Centrum bude iniciovať spoluprácu s vysokými školami a výskumnými ústavmi za cieľom vytvorenia kooperačných vzťahov vo výskumno-vývojových oblastiach.
Budúcou ambíciou centra bude získanie osvedčenia organizácie vykonávať výskum a vývoj a účasť nielen na výskumnom priestore na Slovensku, ale svojimi aktivitami zapojiť sa aj do Európskeho výskumného priestoru a tak podporiť transfer poznatkov do priemyselnej praxe.

Výrobné firmy, univerzita a akadémia vied prepájajú svoje kvality

Kto môže kováčni pomôcť v oblasti výskumu? Ako by sme dokázali zamestnať viac šikovných študentov?…

Prečítať viac Zdielať

Oheň a treskot mašín. Študenti spoznali našu výrobu.

Mladí vzdelaní ľudia sú budúcnosťou každého hospodárskeho podniku a takýchto zamestnancov…

Prečítať viac Zdielať

Všetky aktuality

Najnovšie články

Výrobné firmy, univerzita a akadémia vied prepájajú svoje kvality

6. 11. 2019

Kto môže kováčni pomôcť v oblasti výskumu? Ako by sme dokázali zamestnať viac šikovných študentov? A ako dokážu spolupracovať priemyselné firmy?

Prečítať viac   Zdielať

Oheň a treskot mašín. Študenti spoznali našu výrobu.

19. 9. 2019

Mladí vzdelaní ľudia sú budúcnosťou každého hospodárskeho podniku a takýchto zamestnancov potrebujeme aj v kováčni. Aj preto sme sa tento rok zapojili do programu Automobilovej junior akadémie, ktorá podnecuje záujem mladých ľudí o štúdium techniky.

Prečítať viac   Zdielať

Pozrieť všetky články