Založenie výskumného centra

Zdielať

29. Sep 2017   Aktuality

Na základe rozhodnutia majiteľov a vedenia spoločností v skupine Energy Group vzniká pri HKS Forge, s.r.o. koncom roka 2013 EG Výskumno – vývojové centrum. EG Výskumno-vývojové centrum s.r.o. svojím vznikom reaguje na potrebu prechodu produkčných podnikov na inovujúce podniky s pridanou hodnotou v rámci podnikov skupiny EG a.s. Cieľom činnosti centra bude profesionalizácia výskumno-vývojových kapacít s úzkym zameraním na výrobné programy podnikov v skupine EG a.s. Koncepčne sa chce sústrediť na technologický a výrobkový vývoj. Keďže centrum vzniká ako start up, v rozbehových rokoch sa bude výhradne sústrediť na cielené výskumno-vývojové úlohy súvisiace s výrobným programom podniku HKS Forge s.r.o.. Centrum bude iniciovať spoluprácu s vysokými školami a výskumnými ústavmi za cieľom vytvorenia kooperačných vzťahov vo výskumno-vývojových oblastiach.
Budúcou ambíciou centra bude získanie osvedčenia organizácie vykonávať výskum a vývoj a účasť nielen na výskumnom priestore na Slovensku, ale svojimi aktivitami zapojiť sa aj do Európskeho výskumného priestoru a tak podporiť transfer poznatkov do priemyselnej praxe.

Technologický pokrok po prvé: Odhalí všetky vnútorné chyby Kováčňa zakúpila ultrazvuk za 180-tisíc eur

Prečítať viac Zdielať

Technologický pokrok po druhé. Silu mužov šetrí presýpač Vyvezú ich výťahom a šup do zásobníka

Prečítať viac Zdielať

Všetky aktuality

Najnovšie články

Technologický pokrok po prvé: Odhalí všetky vnútorné chyby Kováčňa zakúpila ultrazvuk za 180-tisíc eur

14. 8. 2017

Prečítať viac   Zdielať

Technologický pokrok po druhé. Silu mužov šetrí presýpač Vyvezú ich výťahom a šup do zásobníka

20. 6. 2017

Prečítať viac   Zdielať

Pozrieť všetky články