Založenie výskumného centra

Zdielať

17. Feb 2014   Aktuality

Na základe rozhodnutia majiteľov a vedenia spoločností v skupine Energy Group vzniká pri HKS Forge, s.r.o. koncom roka 2013 EG Výskumno – vývojové centrum. EG Výskumno-vývojové centrum s.r.o. svojím vznikom reaguje na potrebu prechodu produkčných podnikov na inovujúce podniky s pridanou hodnotou v rámci podnikov skupiny EG a.s. Cieľom činnosti centra bude profesionalizácia výskumno-vývojových kapacít s úzkym zameraním na výrobné programy podnikov v skupine EG a.s. Koncepčne sa chce sústrediť na technologický a výrobkový vývoj. Keďže centrum vzniká ako start up, v rozbehových rokoch sa bude výhradne sústrediť na cielené výskumno-vývojové úlohy súvisiace s výrobným programom podniku HKS Forge s.r.o.. Centrum bude iniciovať spoluprácu s vysokými školami a výskumnými ústavmi za cieľom vytvorenia kooperačných vzťahov vo výskumno-vývojových oblastiach.
Budúcou ambíciou centra bude získanie osvedčenia organizácie vykonávať výskum a vývoj a účasť nielen na výskumnom priestore na Slovensku, ale svojimi aktivitami zapojiť sa aj do Európskeho výskumného priestoru a tak podporiť transfer poznatkov do priemyselnej praxe.

Technický pokrok IV: Drsnomer nás posúva ďalej a sporí nám peniaze

Na konci minulého roka sme začali v testovať nové zariadenie, ktoré umožňuje zmerať drsnosť povrchu…

Prečítať viac Zdielať

HKS vyzýva na predkladanie ponúk

HKS vyzýva subjekty na predkladanie ponúk v rámci prieskumu trhu realizovaného za účelom…

Prečítať viac Zdielať

Všetky aktuality

Najnovšie články

Technický pokrok IV: Drsnomer nás posúva ďalej a sporí nám peniaze

23. 7. 2019

Na konci minulého roka sme začali v testovať nové zariadenie, ktoré umožňuje zmerať drsnosť povrchu po trieskovom opracovaní. Niektorí zákazníci kováčne majú na tento parameter veľmi vysoké nároky.

Prečítať viac   Zdielať

HKS vyzýva na predkladanie ponúk

16. 4. 2019

HKS vyzýva subjekty na predkladanie ponúk v rámci prieskumu trhu realizovaného za účelom objektívneho určenia reálnych výdavkov.

Prečítať viac   Zdielať

Pozrieť všetky články