Úspechy v roku 2014

Zdielať

31. Oct 2014   Aktuality

V októbri 2013 prijalo vedenie spoločnosti rozhodnutie, ktorým bol zahájený proces celkového a riadeného zlepšovania v oblastiach riadenia výroby, riadenia kvality, manažérstva, zmien výrobných priestorov. Z dôvodu rozširovania spolupráce bolo prijaté ďalšie rozhodnutie na rozšírenie ponúkaných produktov a služieb pre existujúcich aj nových zákazníkov.

V roku 2014 bola vykonaná generálna oprava valcovačky, čím sa rozšíril sortiment ponúkaných výrobkov o rozvalcovávané diely. Ďalej sme začali vytvárať podmienky pre vybudovanie dielne opracovania a v máji 2014 boli zakúpené nové zariadenia. Týmto krokom sa rozšírilo portfólio ponúkaných služieb o opracovanie.

Za úspechy v roku 2014 považujeme rozšírenie spolupráce s našimi zákazníkmi a to spoločnosťou Poclain Hydraulics, s.r.o. o dodávky do Poclain Hydraulics, Inc. a spoločnosťou CLAAS. Ďalším úspechom je nadviazanie novej spolupráce s významnými spoločnosťami v oblasti strojárskeho a automobilového priemyslu a to BOSCH a TOYOTA. U týchto zákazníkov sme absolvovali vstupné audity, vzorkovanie a po úspešných skúškach v roku 2015 bude odsúhlasená sériová výroba. Títo zákazníci predstavujú navýšenie produkcie o 15 – 20%.

Všetci naši zákazníci a nové projekty sú pre nás hnacím motorom pre neustále zlepšovania, prácu na sebe a pre budovania stabilnej a dôveryhodnej spoločnosti.

Výrobné firmy, univerzita a akadémia vied prepájajú svoje kvality

Kto môže kováčni pomôcť v oblasti výskumu? Ako by sme dokázali zamestnať viac šikovných študentov?…

Prečítať viac Zdielať

Oheň a treskot mašín. Študenti spoznali našu výrobu.

Mladí vzdelaní ľudia sú budúcnosťou každého hospodárskeho podniku a takýchto zamestnancov…

Prečítať viac Zdielať

Všetky aktuality

Najnovšie články

Výrobné firmy, univerzita a akadémia vied prepájajú svoje kvality

6. 11. 2019

Kto môže kováčni pomôcť v oblasti výskumu? Ako by sme dokázali zamestnať viac šikovných študentov? A ako dokážu spolupracovať priemyselné firmy?

Prečítať viac   Zdielať

Oheň a treskot mašín. Študenti spoznali našu výrobu.

19. 9. 2019

Mladí vzdelaní ľudia sú budúcnosťou každého hospodárskeho podniku a takýchto zamestnancov potrebujeme aj v kováčni. Aj preto sme sa tento rok zapojili do programu Automobilovej junior akadémie, ktorá podnecuje záujem mladých ľudí o štúdium techniky.

Prečítať viac   Zdielať

Pozrieť všetky články