Úspechy v roku 2014

Zdielať

29. Sep 2017   Aktuality

V októbri 2013 prijalo vedenie spoločnosti rozhodnutie, ktorým bol zahájený proces celkového a riadeného zlepšovania v oblastiach riadenia výroby, riadenia kvality, manažérstva, zmien výrobných priestorov. Z dôvodu rozširovania spolupráce bolo prijaté ďalšie rozhodnutie na rozšírenie ponúkaných produktov a služieb pre existujúcich aj nových zákazníkov.

V roku 2014 bola vykonaná generálna oprava valcovačky, čím sa rozšíril sortiment ponúkaných výrobkov o rozvalcovávané diely. Ďalej sme začali vytvárať podmienky pre vybudovanie dielne opracovania a v máji 2014 boli zakúpené nové zariadenia. Týmto krokom sa rozšírilo portfólio ponúkaných služieb o opracovanie.

Za úspechy v roku 2014 považujeme rozšírenie spolupráce s našimi zákazníkmi a to spoločnosťou Poclain Hydraulics, s.r.o. o dodávky do Poclain Hydraulics, Inc. a spoločnosťou CLAAS. Ďalším úspechom je nadviazanie novej spolupráce s významnými spoločnosťami v oblasti strojárskeho a automobilového priemyslu a to BOSCH a TOYOTA. U týchto zákazníkov sme absolvovali vstupné audity, vzorkovanie a po úspešných skúškach v roku 2015 bude odsúhlasená sériová výroba. Títo zákazníci predstavujú navýšenie produkcie o 15 – 20%.

Všetci naši zákazníci a nové projekty sú pre nás hnacím motorom pre neustále zlepšovania, prácu na sebe a pre budovania stabilnej a dôveryhodnej spoločnosti.

Technologický pokrok po prvé: Odhalí všetky vnútorné chyby Kováčňa zakúpila ultrazvuk za 180-tisíc eur

Prečítať viac Zdielať

Technologický pokrok po druhé. Silu mužov šetrí presýpač Vyvezú ich výťahom a šup do zásobníka

Prečítať viac Zdielať

Všetky aktuality

Najnovšie články

Technologický pokrok po prvé: Odhalí všetky vnútorné chyby Kováčňa zakúpila ultrazvuk za 180-tisíc eur

14. 8. 2017

Prečítať viac   Zdielať

Technologický pokrok po druhé. Silu mužov šetrí presýpač Vyvezú ich výťahom a šup do zásobníka

20. 6. 2017

Prečítať viac   Zdielať

Pozrieť všetky články