Úspechy v roku 2014

Zdielať

31. Oct 2014   Aktuality

V októbri 2013 prijalo vedenie spoločnosti rozhodnutie, ktorým bol zahájený proces celkového a riadeného zlepšovania v oblastiach riadenia výroby, riadenia kvality, manažérstva, zmien výrobných priestorov. Z dôvodu rozširovania spolupráce bolo prijaté ďalšie rozhodnutie na rozšírenie ponúkaných produktov a služieb pre existujúcich aj nových zákazníkov.

V roku 2014 bola vykonaná generálna oprava valcovačky, čím sa rozšíril sortiment ponúkaných výrobkov o rozvalcovávané diely. Ďalej sme začali vytvárať podmienky pre vybudovanie dielne opracovania a v máji 2014 boli zakúpené nové zariadenia. Týmto krokom sa rozšírilo portfólio ponúkaných služieb o opracovanie.

Za úspechy v roku 2014 považujeme rozšírenie spolupráce s našimi zákazníkmi a to spoločnosťou Poclain Hydraulics, s.r.o. o dodávky do Poclain Hydraulics, Inc. a spoločnosťou CLAAS. Ďalším úspechom je nadviazanie novej spolupráce s významnými spoločnosťami v oblasti strojárskeho a automobilového priemyslu a to BOSCH a TOYOTA. U týchto zákazníkov sme absolvovali vstupné audity, vzorkovanie a po úspešných skúškach v roku 2015 bude odsúhlasená sériová výroba. Títo zákazníci predstavujú navýšenie produkcie o 15 – 20%.

Všetci naši zákazníci a nové projekty sú pre nás hnacím motorom pre neustále zlepšovania, prácu na sebe a pre budovania stabilnej a dôveryhodnej spoločnosti.

HKS vyzýva na predkladanie ponúk

HKS vyzýva subjekty na predkladanie ponúk v rámci prieskumu trhu realizovaného za účelom…

Prečítať viac Zdielať

25 rokov Energy Group

Na sklonku roka 2018 oslávila Energy Group spolu so svojimi zamestnancami 25 rokov od svojho…

Prečítať viac Zdielať

Všetky aktuality

Najnovšie články

HKS vyzýva na predkladanie ponúk

16. 4. 2019

HKS vyzýva subjekty na predkladanie ponúk v rámci prieskumu trhu realizovaného za účelom objektívneho určenia reálnych výdavkov.

Prečítať viac   Zdielať

25 rokov Energy Group

7. 1. 2019

Na sklonku roka 2018 oslávila Energy Group spolu so svojimi zamestnancami 25 rokov od svojho založenia. Slávnostný večer v Hoteli sv. Ludmila sa niesol v znamení vďaky, spomienok, oceňovania, príjemných stretnutí aj tanca.

Prečítať viac   Zdielať

Pozrieť všetky články