Technologický pokrok po tretie: Čo najbližšie k predstave zákazníka Mercedes medzi sústruhmi

Zdielať

29. Sep 2017   Aktuality

Čím viac urobí kováčňa pre odberateľov svojich výkovkov, tým sú spokojnejší. Dokončiť výkovok do podoby, ktorá sa čo najviac zhoduje s predstavou odberateľa, jej najnovšie pomáha 5-osé CNC zariadenie.

Na fotografii vidíme jasný rozdiel. Naľavo sa nachádza výkovok, ktorý prešiel kovacím procesom, napravo výkovok, ktorý opracovalo 5-osé CNC zariadenie. Ide o hriadeľ do kombajnov pre nemeckú spoločnosť Claas. Na túto súčiastku sú kladené vysoké nároky, musí byť dostatočne pevná a odolná voči namáhaniu, pretože skončí vo veľkých poľnohospodárskych strojoch. „CNC zariadenie vykonalo na tomto výkovku tú najzložitejšiu, najťažšiu fázu,“ vysvetľujeprogramátor CNC strojov Ondrej Remenár. „Opracovalo ho na požadovanú dĺžku a priemer. Výkovok má po tomto spracovaní takmer finálnu podobu, zákazník na ňom už len dokončí posledné úpravy,“ dopĺňa. Na niektorých výkovkoch, ktoré prejdú novým 5-osím CNC zariadením, už odberateľ nemusí vykonať žiadne zmeny a môžu sa ihneď stať súčasťou poľnohospodárskych a ďalších zariadení. Toto je pre zákazníka kováčne doslova ideálny stav. „Naše predošlé stroje neboli v takej vybavenosti ako nový profesionálny 5-osí CNC sústruh. Je to taký mercedes medzi sústruhmi.Pre túto technológiu potrebujeme samozrejme aj človeka, ktorý s ňou dokáže pracovať. Takže rastie aj profesionalita tímu trnavskej kováčne,“ dodáva Ondrej Remenár. Zariadenie stálo kováčňu 140-tisíc eur a jej cieľom je časom investovať do ďalších 5-osích CNC strojov.

Komentáre k fotografiám:
1 – Pôvodný výkovok a vpravo výkovok, ktorý prešiel 5-osím CNC obrábaním.
2 – Pohľad na výkovky zboku.
3 - O 5-osom CNC zariadení porozprával programátor kováčne HKS Forge Ondrej Remenár.

Galéria

Technologický pokrok po prvé: Odhalí všetky vnútorné chyby Kováčňa zakúpila ultrazvuk za 180-tisíc eur

Prečítať viac Zdielať

Technologický pokrok po druhé. Silu mužov šetrí presýpač Vyvezú ich výťahom a šup do zásobníka

Prečítať viac Zdielať

Všetky aktuality

Najnovšie články

Technologický pokrok po prvé: Odhalí všetky vnútorné chyby Kováčňa zakúpila ultrazvuk za 180-tisíc eur

14. 8. 2017

Prečítať viac   Zdielať

Technologický pokrok po druhé. Silu mužov šetrí presýpač Vyvezú ich výťahom a šup do zásobníka

20. 6. 2017

Prečítať viac   Zdielať

Pozrieť všetky články