Technický pokrok IV: Drsnomer nás posúva ďalej a sporí nám peniaze

Zdielať

Na konci minulého roka sme začali v testovať nové zariadenie, ktoré umožňuje zmerať drsnosť povrchu po trieskovom opracovaní. Niektorí zákazníci kováčne majú na tento parameter veľmi vysoké nároky.

23. Jul 2019   Aktuality

Drsnosť povrchu je dôležitá hlavne v oblasti automotive. Predstavte si náves, ktorý ťahá kamión. Dve časti, tá na návese aj tá na kamióne, musia na seba čo najlepšie dosadnúť. Čím je tento dotyk hladší a precíznejší, tým je kvalitnejší, pretože medzi časťami vzniká menšie trenie.

Keď sme drsnomer nemali, nemohli naši technológovia programovať obrábanie výkovkov s istotou. Povrchy boli často zbytočne predimenzované a v konečnom dôsledku sme preto plytvali peniazmi. Vďaka drsnomeru tomu teraz vieme predísť.

Metrologické zariadenia sú v závode, akým je kováčňa, veľmi dôležité. Aj preto zriadime špeciálne uspôsobené a zariadené laboratórium s viacerými meracími prístrojmi. Medzi tie, ktoré už kováčňa má, by malo pribudnúť portálové 3D meranie. Ide o sondu, ktorá dokáže dotykom veľmi presne určiť rozmery výkovkov.

Text a foto: kvet

Výrobné firmy, univerzita a akadémia vied prepájajú svoje kvality

Kto môže kováčni pomôcť v oblasti výskumu? Ako by sme dokázali zamestnať viac šikovných študentov?…

Prečítať viac Zdielať

Oheň a treskot mašín. Študenti spoznali našu výrobu.

Mladí vzdelaní ľudia sú budúcnosťou každého hospodárskeho podniku a takýchto zamestnancov…

Prečítať viac Zdielať

Všetky aktuality

Najnovšie články

Výrobné firmy, univerzita a akadémia vied prepájajú svoje kvality

6. 11. 2019

Kto môže kováčni pomôcť v oblasti výskumu? Ako by sme dokázali zamestnať viac šikovných študentov? A ako dokážu spolupracovať priemyselné firmy?

Prečítať viac   Zdielať

Oheň a treskot mašín. Študenti spoznali našu výrobu.

19. 9. 2019

Mladí vzdelaní ľudia sú budúcnosťou každého hospodárskeho podniku a takýchto zamestnancov potrebujeme aj v kováčni. Aj preto sme sa tento rok zapojili do programu Automobilovej junior akadémie, ktorá podnecuje záujem mladých ľudí o štúdium techniky.

Prečítať viac   Zdielať

Pozrieť všetky články