Odpovede na tieto otázky sme hľadali na seminári, ktorý v októbri zorganizovala Spoločnosť pre nové materiály a technológie. Toto združenie spája firmy, Materiálovo technologickú fakultu v Trnave (MTF) a Slovenskú akadémiu vied (SAV). Vďaka spoločným seminárom sa navzájom spoznávame a nachádzame možnosti spolupráce.

SAV a vysoké školy môžu byť pre kováčňu veľmi užitočné v oblasti výskumu. Majú laboratóriá, do ktorých už dnes posielame vzorky na analýzu a ak by sme potrebovali riešiť výrobný problém alebo popracovať na vývoji, vedia nám s tým pomôcť.

Kováčňa zas dokáže poskytnúť priestor pre rozvoj šikovných študentov. Ak by im univerzita poskytla viac praxe, mohli by sa u nás zamestnať už počas štúdia. Prínosné by to bolo pre obe strany. Od zástupcov MTF na seminári odznelo, že už dnes rozmýšľajú nad tým, ako pristúpiť k rozšíreniu praxe pri jednotlivých odboroch. 

Spolupráca medzi MTF a výrobným sektorom funguje už dlhší čas. Kováčňa a ďalšie firmy môžu univerzite zadať témy, ktoré jej študenti vypracujú v bakalárskych a diplomových prácach a pomôžu tak firmám vyriešiť konkrétny problém. V tomto smere máme v kováčni viaceré pozitívne skúsenosti, momentálne je u nás napríklad na stáži študent, ktorý pre nás najskôr vypracovával bakalársku prácu. Je súčasťou firmy, vytvára pre nás hodnotu a zároveň získava praktické skúsenosti už počas štúdia a otvára si tak cestu k úspešnej pracovnej budúcnosti.

Na strategickom seminári sme sa dozvedeli, že Spoločnosť pre nové materiály a technológie plánuje vytvoriť mapu firiem, ktoré združuje. Vďaka nej by sme o sebe vedeli, čomu sa venujeme a ako dokážeme navzájom zúročiť naše kvality. Veríme, že vďaka podobným stretnutiam vzniknú bližšie spolupráce, ktorá prospejú všetkým stranám – firmám, univerzite aj akadémii vied.