Na troch z deviatich kovacích liniek máme momentálne osadené roboty. Namiesto kováča uskutočňujú jednu časť kovania, mazanie. Vďaka robotom dokážeme predĺžiť životnosť zápustiek aj náradia, kováčom zároveň odpadá časť záťaže a za zmenu tak dokážu vyprodukovať viac výkovkov.

Presýpacie zariadenia nám zasa pomáhajú pri príprave výrezkov do ohrevu. Predtým túto úlohu plnili traja zamestnanci. Presýpačmi je v kováčni momentálne vybavených päť kovacích liniek.

Podnik tiež investoval do kazetového upínacieho zariadenia, ktoré nám umožňuje efektívnejšie vyťažiť kovacie linky a rýchlejšie pripraviť zákazky pre klientov. Výmena kovacieho náradia bola predtým pomerne zložitá, zriaďovač pripravoval linku na novú produkciu aj dve hodiny. Vďaka kazetovému upínaniu si teraz vie náradie pripraviť dopredu a po kovaní ho už len jednoducho nainštalovať na linku.

V tejto súvislosti sme museli zriadiť nové pracovisko, kde upínacie kazety skladujeme a pripravujeme na kutie. Nachádzajú sa v ňom dva oceľové stoly a stĺpový žeriav s nosnosťou dve tony, vďaka ktorému môže zriaďovač s kazetami manipulovať. Do prevádzky sme dali zároveň dve pece, v ktorých náradie zahrievame.