Drsnosť povrchu je dôležitá hlavne v oblasti automotive. Predstavte si náves, ktorý ťahá kamión. Dve časti, tá na návese aj tá na kamióne, musia na seba čo najlepšie dosadnúť. Čím je tento dotyk hladší a precíznejší, tým je kvalitnejší, pretože medzi časťami vzniká menšie trenie.

Keď sme drsnomer nemali, nemohli naši technológovia programovať obrábanie výkovkov s istotou. Povrchy boli často zbytočne predimenzované a v konečnom dôsledku sme preto plytvali peniazmi. Vďaka drsnomeru tomu teraz vieme predísť.

Metrologické zariadenia sú v závode, akým je kováčňa, veľmi dôležité. Aj preto zriadime špeciálne uspôsobené a zariadené laboratórium s viacerými meracími prístrojmi. Medzi tie, ktoré už kováčňa má, by malo pribudnúť portálové 3D meranie. Ide o sondu, ktorá dokáže dotykom veľmi presne určiť rozmery výkovkov.