Zelená produkcia elektrickej energie je podstatnou témou pre mnohých zákazníkov, pre ktorých kováčňa vyrába výkovky. Čoraz viac zisťujú, nakoľko je kováčňa vo výrobe energetických zdrojov sebestačná.

Aj tieto otázky boli jedným z dôvodov, pre ktoré HKS Forge pristupuje k výstavbe fotovoltaickej stanice. Elektráreň bude mať výkon 1,5 MW, čím pokryjeme časť spotreby elektrickej energie. Kováčňa ju nainštaluje na streche výrobných hál. „Od statikov sme už k tomuto projektu získali kladné posudky a inštaláciu elektrárne tak schválili podľa našich plánov. Aktuálne finalizujeme projekt, panely už boli dovezené,“ hovorí výrobno-technický riaditeľ HKS Forge, Slavomír Gregor.

Pred samotnou inštaláciou musí kováčňa ešte zabezpečiť opravu strechy a výmenu bleskozvodov. „Zároveň je potrebné, aby sme pre elektráreň zabezpečili samostatný transformátor a upravili rozvodňu elektrickej energie,“ ozrejmuje Slavomír Gregor. Elektráreň by podľa plánov mala HKS Forge spustiť do konca roka. Kováčňa v tomto smere počíta s celkovo investíciou vo výške 1,5 milióna eur.

DARINA KVETANOVÁ