Akadémia predstavuje tínedžerom vo veku od 12 do 16 rokov zaujímavo a hravou formou odvetvie automobilového priemyslu. Ako jej partner sme preto mali pre študentov vymyslieť taký program, z ktorého by si odniesli čo najviac poznatkov, ale aj vzácnu osobnú skúsenosť.

Skupinku mladých ľudí sme preto nechali nahliadnuť do výroby a spoznať ju na vlastné oči. Obrovské mašiny, oheň sálajúci z pecí a autentický zvuk kovania zanechali v junioroch skutočne silné dojmy. So sprievodcami však najskôr absolvovali školenie o bezpečnosti v našom novom školiacom stredisku a dozvedeli sa informácie o výrobe, aby jej dobre počas prehliadky dobre porozumeli. O tom, či sa tak skutočne stalo, nás, aj študentov samých presvedčil následný vedomostný kvíz. A keďže motivácia je dôležitá v každom veku, pre najlepších sme  pripravili aj vecné ceny. Všetci absolventi akadémie si od nás na pamiatku odniesli drevené hlavolamy. 

Úprimne si želáme, aby čo najviac týchto mladý