Náš stánok sme v roku 2018 rozložili na Veľtrhu práce JobSpoTT.Trnava má ako mesto bohatú históriu spojenú s priemyslom. Aj dnes je tu veľa firiem, ktoré sú v dobrej kondícii, a tak je práca v jednej z nich pre tunajších ľudí zaujímavou príležitosťou.

Na pracovnom veľtrhu sme ponúkali pozície, ktoré obsadzujeme priebežne – pracovník kovania, prevádzkový zámočník, prevádzkový elektrikár, mechanik - elektronik, sústružník a frézar CNC, kontrolór kvality – výstupná kontrola.

V januári 2019 sme zabojovali o stredoškolákov, ktorí navštevujú maturitný ročník a rozhodujú sa, čo ďalej. Na výstave JobFair/Kam po strednej sa pri našom stánku zastavovali viacerí záujemcovia o prácu v priemysle. Trnava má mnohé stredné školy s týmto zameraním, a preto je pre nás dôležité prezentovať absolventom pracovné pozície, na ktoré môžu v kováčni nastúpiť.

Mladých ľudí, tentokrát vysokoškolákov, sme chceli zaujať aj na podujatí, ktoré zorganizovala Materiálovotechnologická fakulta v Trnave. Na marcový JobDay pozvali zástupcov takmer tridsiatky spoločností. Medzi nimi sme nemohli chýbať, viacerí naši zamestnanci vyštudovali práve túto univerzitu a v kováčni našli výborné uplatnenie.