Mladý tvorca

Zdielať

29. Sep 2017   Aktuality

V dňoch 26. – 28.4.2016 sa na výstavisku Agrokomplex v Nitre konal 24. Ročník celoslovenskej výstavy stredných odborných škôl „Mladý tvorca“.

Stredná odborná škola polytechnická v Trnave na výstave reprezentovala práce svojich žiakov a majstrov odbornej výchovy. Výstavný stánok mal opäť vysokú úroveň, o čom svedčí ocenenie, ktoré škola dostala pri vyhodnocovaní výstavy za najlepšiu expozíciu prezentácie odborného vzdelávania Trnavského samosprávneho kraja.

Spoločnosť HKS Forge, s.r.o. dlhodobo spolupracuje so strednou školou v oblasti výchovy a vzdelávania žiakov a tým podporujeme ich nasledujúce uplatnenie v priemyselnej praxi. V rámci tejto spolupráce získavajú žiaci odborné vzdelanie a počas praxe získavajú a rozvíjajú manuálne a technické zručnosti. Vytvárame pre študentov možnosť získať praktické skúsenosti so strojárskej výroby.

V spoločnosti HKS Forge, s.r.o. si počas štúdia nájdu uplatnenie žiaci nasledujúcich odborov:

  • 2413 K mechanik strojov a zariadení (študijný odbor)
  • 2466 H mechanik opravár 02 stroje a zariadenia (učebný odbor)

Žiaci sú počas trvania odbornej praxe zaradený do riadneho pracovného procesu na pracoviskách, aby získali odborné znalosti a zručnosti.

 

Galéria

Technologický pokrok po prvé: Odhalí všetky vnútorné chyby Kováčňa zakúpila ultrazvuk za 180-tisíc eur

Prečítať viac Zdielať

Technologický pokrok po druhé. Silu mužov šetrí presýpač Vyvezú ich výťahom a šup do zásobníka

Prečítať viac Zdielať

Všetky aktuality

Najnovšie články

Technologický pokrok po prvé: Odhalí všetky vnútorné chyby Kováčňa zakúpila ultrazvuk za 180-tisíc eur

14. 8. 2017

Prečítať viac   Zdielať

Technologický pokrok po druhé. Silu mužov šetrí presýpač Vyvezú ich výťahom a šup do zásobníka

20. 6. 2017

Prečítať viac   Zdielať

Pozrieť všetky články