Mladý tvorca

Zdielať

24. Aug 2016   Aktuality

V dňoch 26. – 28.4.2016 sa na výstavisku Agrokomplex v Nitre konal 24. Ročník celoslovenskej výstavy stredných odborných škôl „Mladý tvorca“.

Stredná odborná škola polytechnická v Trnave na výstave reprezentovala práce svojich žiakov a majstrov odbornej výchovy. Výstavný stánok mal opäť vysokú úroveň, o čom svedčí ocenenie, ktoré škola dostala pri vyhodnocovaní výstavy za najlepšiu expozíciu prezentácie odborného vzdelávania Trnavského samosprávneho kraja.

Spoločnosť HKS Forge, s.r.o. dlhodobo spolupracuje so strednou školou v oblasti výchovy a vzdelávania žiakov a tým podporujeme ich nasledujúce uplatnenie v priemyselnej praxi. V rámci tejto spolupráce získavajú žiaci odborné vzdelanie a počas praxe získavajú a rozvíjajú manuálne a technické zručnosti. Vytvárame pre študentov možnosť získať praktické skúsenosti so strojárskej výroby.

V spoločnosti HKS Forge, s.r.o. si počas štúdia nájdu uplatnenie žiaci nasledujúcich odborov:

  • 2413 K mechanik strojov a zariadení (študijný odbor)
  • 2466 H mechanik opravár 02 stroje a zariadenia (učebný odbor)

Žiaci sú počas trvania odbornej praxe zaradený do riadneho pracovného procesu na pracoviskách, aby získali odborné znalosti a zručnosti.

 

Galéria

HKS vyzýva na predkladanie ponúk

HKS vyzýva subjekty na predkladanie ponúk v rámci prieskumu trhu realizovaného za účelom…

Prečítať viac Zdielať

25 rokov Energy Group

Na sklonku roka 2018 oslávila Energy Group spolu so svojimi zamestnancami 25 rokov od svojho…

Prečítať viac Zdielať

Všetky aktuality

Najnovšie články

HKS vyzýva na predkladanie ponúk

16. 4. 2019

HKS vyzýva subjekty na predkladanie ponúk v rámci prieskumu trhu realizovaného za účelom objektívneho určenia reálnych výdavkov.

Prečítať viac   Zdielať

25 rokov Energy Group

7. 1. 2019

Na sklonku roka 2018 oslávila Energy Group spolu so svojimi zamestnancami 25 rokov od svojho založenia. Slávnostný večer v Hoteli sv. Ludmila sa niesol v znamení vďaky, spomienok, oceňovania, príjemných stretnutí aj tanca.

Prečítať viac   Zdielať

Pozrieť všetky články