Manažérske systémy

Zdielať

29. Sep 2017   Aktuality

Systém environmentálneho manažérstva a systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sme po rozhodnutí vedenia spoločnosti začali budovať v roku 2009. Celý proces zavádzania systémov podľa noriem STN EN ISO 14 001: 2004 a STN OHSAS 18 001: 2007 a ich integrácia do jedného celku už s existujúcim systémom manažérstva kvality ISO/TS 16949 : 2009 bol zavŕšený vykonaním certifikačného auditu pre environment a BOZP, ktorý vykonala spoločnosti TÜV NORD v novembri 2011.

Spoločnosť vypracovala a prijala politiku, ktorou sa zaviazala neustále zlepšovať všetky činnosti a nasmerovať ich tak, aby sa minimalizovali vplyvy na životné a pracovné prostredie a aby sa zvýšila bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci.
Spoločnosť prijala politiku ako záväzný dokument, ktorý má nasmerovať všetky ďalšie činnosti spoločnosti k neustálemu zlepšovaniu.

Galéria

Technologický pokrok po prvé: Odhalí všetky vnútorné chyby Kováčňa zakúpila ultrazvuk za 180-tisíc eur

Prečítať viac Zdielať

Technologický pokrok po druhé. Silu mužov šetrí presýpač Vyvezú ich výťahom a šup do zásobníka

Prečítať viac Zdielať

Všetky aktuality

Najnovšie články

Technologický pokrok po prvé: Odhalí všetky vnútorné chyby Kováčňa zakúpila ultrazvuk za 180-tisíc eur

14. 8. 2017

Prečítať viac   Zdielať

Technologický pokrok po druhé. Silu mužov šetrí presýpač Vyvezú ich výťahom a šup do zásobníka

20. 6. 2017

Prečítať viac   Zdielať

Pozrieť všetky články