Manažérske systémy

Zdielať

29. Sep 2017   Aktuality

Systém environmentálneho manažérstva a systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sme po rozhodnutí vedenia spoločnosti začali budovať v roku 2009. Celý proces zavádzania systémov podľa noriem STN EN ISO 14 001: 2004 a STN OHSAS 18 001: 2007 a ich integrácia do jedného celku už s existujúcim systémom manažérstva kvality ISO/TS 16949 : 2009 bol zavŕšený vykonaním certifikačného auditu pre environment a BOZP, ktorý vykonala spoločnosti TÜV NORD v novembri 2011.

Spoločnosť vypracovala a prijala politiku, ktorou sa zaviazala neustále zlepšovať všetky činnosti a nasmerovať ich tak, aby sa minimalizovali vplyvy na životné a pracovné prostredie a aby sa zvýšila bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci.
Spoločnosť prijala politiku ako záväzný dokument, ktorý má nasmerovať všetky ďalšie činnosti spoločnosti k neustálemu zlepšovaniu.

Galéria

25 rokov Energy Group

Na sklonku roka 2018 oslávila Energy Group spolu so svojimi zamestnancami 25 rokov od svojho…

Prečítať viac Zdielať

Technologický pokrok po prvé: Odhalí všetky vnútorné chyby Kováčňa zakúpila ultrazvuk za 180-tisíc eur

Prečítať viac Zdielať

Všetky aktuality

Najnovšie články

25 rokov Energy Group

7. 1. 2019

Na sklonku roka 2018 oslávila Energy Group spolu so svojimi zamestnancami 25 rokov od svojho založenia. Slávnostný večer v Hoteli sv. Ludmila sa niesol v znamení vďaky, spomienok, oceňovania, príjemných stretnutí aj tanca.

Prečítať viac   Zdielať

Technologický pokrok po prvé: Odhalí všetky vnútorné chyby Kováčňa zakúpila ultrazvuk za 180-tisíc eur

14. 8. 2017

Prečítať viac   Zdielať

Pozrieť všetky články