Manažérske systémy

Zdielať

4. Jun 2012   Aktuality

Systém environmentálneho manažérstva a systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sme po rozhodnutí vedenia spoločnosti začali budovať v roku 2009. Celý proces zavádzania systémov podľa noriem STN EN ISO 14 001: 2004 a STN OHSAS 18 001: 2007 a ich integrácia do jedného celku už s existujúcim systémom manažérstva kvality ISO/TS 16949 : 2009 bol zavŕšený vykonaním certifikačného auditu pre environment a BOZP, ktorý vykonala spoločnosti TÜV NORD v novembri 2011.

Spoločnosť vypracovala a prijala politiku, ktorou sa zaviazala neustále zlepšovať všetky činnosti a nasmerovať ich tak, aby sa minimalizovali vplyvy na životné a pracovné prostredie a aby sa zvýšila bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci.
Spoločnosť prijala politiku ako záväzný dokument, ktorý má nasmerovať všetky ďalšie činnosti spoločnosti k neustálemu zlepšovaniu.

Galéria

Technický pokrok IV: Drsnomer nás posúva ďalej a sporí nám peniaze

Na konci minulého roka sme začali v testovať nové zariadenie, ktoré umožňuje zmerať drsnosť povrchu…

Prečítať viac Zdielať

HKS vyzýva na predkladanie ponúk

HKS vyzýva subjekty na predkladanie ponúk v rámci prieskumu trhu realizovaného za účelom…

Prečítať viac Zdielať

Všetky aktuality

Najnovšie články

Technický pokrok IV: Drsnomer nás posúva ďalej a sporí nám peniaze

23. 7. 2019

Na konci minulého roka sme začali v testovať nové zariadenie, ktoré umožňuje zmerať drsnosť povrchu po trieskovom opracovaní. Niektorí zákazníci kováčne majú na tento parameter veľmi vysoké nároky.

Prečítať viac   Zdielať

HKS vyzýva na predkladanie ponúk

16. 4. 2019

HKS vyzýva subjekty na predkladanie ponúk v rámci prieskumu trhu realizovaného za účelom objektívneho určenia reálnych výdavkov.

Prečítať viac   Zdielať

Pozrieť všetky články