Kováčňa na love nových zamestnancov

Zdielať

Mať kvalitného zamestnanca je momentálne veľkou výzvou snáď pre všetky výrobné podniky. Aj preto musíme vystúpiť z našich kancelárií a ísť ho hľadať na miesta, ktoré majú potenciál.

5. Apr 2019   Aktuality

Náš stánok sme v roku 2018 rozložili na Veľtrhu práce JobSpoTT.Trnava má ako mesto bohatú históriu spojenú s priemyslom. Aj dnes je tu veľa firiem, ktoré sú v dobrej kondícii, a tak je práca v jednej z nich pre tunajších ľudí zaujímavou príležitosťou.

Na pracovnom veľtrhu sme ponúkali pozície, ktoré obsadzujeme priebežne – pracovník kovania, prevádzkový zámočník, prevádzkový elektrikár, mechanik - elektronik, sústružník a frézar CNC, kontrolór kvality – výstupná kontrola.

V januári 2019 sme zabojovali o stredoškolákov, ktorí navštevujú maturitný ročník a rozhodujú sa, čo ďalej. Na výstave JobFair/Kam po strednej sa pri našom stánku zastavovali viacerí záujemcovia o prácu v priemysle. Trnava má mnohé stredné školy s týmto zameraním, a preto je pre nás dôležité prezentovať absolventom pracovné pozície, na ktoré môžu v kováčni nastúpiť.

Mladých ľudí, tentokrát vysokoškolákov, sme chceli zaujať aj na podujatí, ktoré zorganizovala Materiálovotechnologická fakulta v Trnave. Na marcový JobDay pozvali zástupcov takmer tridsiatky spoločností. Medzi nimi sme nemohli chýbať, viacerí naši zamestnanci vyštudovali práve túto univerzitu a v kováčni našli výborné uplatnenie.

Výrobné firmy, univerzita a akadémia vied prepájajú svoje kvality

Kto môže kováčni pomôcť v oblasti výskumu? Ako by sme dokázali zamestnať viac šikovných študentov?…

Prečítať viac Zdielať

Oheň a treskot mašín. Študenti spoznali našu výrobu.

Mladí vzdelaní ľudia sú budúcnosťou každého hospodárskeho podniku a takýchto zamestnancov…

Prečítať viac Zdielať

Všetky aktuality

Najnovšie články

Výrobné firmy, univerzita a akadémia vied prepájajú svoje kvality

6. 11. 2019

Kto môže kováčni pomôcť v oblasti výskumu? Ako by sme dokázali zamestnať viac šikovných študentov? A ako dokážu spolupracovať priemyselné firmy?

Prečítať viac   Zdielať

Oheň a treskot mašín. Študenti spoznali našu výrobu.

19. 9. 2019

Mladí vzdelaní ľudia sú budúcnosťou každého hospodárskeho podniku a takýchto zamestnancov potrebujeme aj v kováčni. Aj preto sme sa tento rok zapojili do programu Automobilovej junior akadémie, ktorá podnecuje záujem mladých ľudí o štúdium techniky.

Prečítať viac   Zdielať

Pozrieť všetky články