ENERGY GROUP a.s. Prematlak a.s.

Hlavné technologické zariadenia

Kováčňa je vybavená zvislými a horizontálnymi kovacími lismi. V priebežných a vozových peciach sú vykonávané rôzne druhy tepelného spracovania podľa požiadaviek zákazníka na vlastnosti výkovku. V posledných rokoch bola kováčňa vybavená viacerými novými modernými technologickými celkami a zariadeniami. Existujúce výrobné zariadenia postupne prechádzajú generálnymi opravami, ich stav je zvyšovaný na úroveň dosahujúcu parametre výkonných moderných zariadení.
Hlavné technologické zariadenia
Hlavné technologické zariadenia
Hlavné technologické zariadenia
Hlavné technologické zariadenia
Created by Polygrafia Gutenberg s.r.o. © 2009 - 2017 All rights reserved.