ENERGY GROUP a.s. Prematlak a.s.

Výroba

Výroba HKS Forge je zameraná na výrobu zápustkových výkovkov v rozsahu od 0,5 do 25 kg z rôznych druhov ocelí.

Prvý kontakt nového výrobku sa začína na oddelení Technickej prípravy výroby, kde je navrhnutý výrobný proces podľa výkresu a špecifikácie zákazníka. HKS Forge poskytuje návrh a vývoj výrobného procesu, ku ktorému využíva radu moderných softvérových nástrojov. Pre spracovanie výkresovej dokumentácie používa programové riešenie SolidEDGE, ktorý podporuje formáty dwg, dxf a step. Proces kovania je štandardne vopred simulovaný a overovaný na simulačných programoch.
Created by Polygrafia Gutenberg s.r.o. © 2009 - 2018 All rights reserved.