ENERGY GROUP a.s. Prematlak a.s.

História a súčasnosť

Spoločnosť HKS Forge bola založená v roku 1986 ako kováčňa Trnavských Automobilových Závodov (TAZ) Trnava, ako samostatná divízia, ktorá zabezpečovala výrobu pre Československý automobilový priemysel.

Po roku 1996 nastala privatizácia spoločnosti, pričom prišlo k viacerým organizačným a majetkových zmenám. V roku 2003 preberá kováčňu spoločnosť HKS, ktorá začína s jej rekonštrukciou a modernizáciou.

V roku 2006 sa oficiálne mení názov spoločnosti na HKS Forge.

Od roku 2005 prebieha súvislá modernizácia, zvyšovanie kapacít a efektivity a ďalší kontinuálny rozvoj výrobného programu.

Spoločnosť dodnes ťaží z výhodného geografického umiestnenia, hlavne z veľmi dobrého napojenia na celoeurópsku diaľničnú sieť a na dlhú strojársku tradíciu trnavského regiónu a jeho vysoko kvalifikovaných pracovníkov.

Výrobné priestory HKS Forge taktiež disponujú veľkou výrobnou plochou, ktorá umožňuje bezproblémovú implementáciu nových technológií a zariadení na ďalšie skvalitňovanie jej produktov.

Fotogaléria

Detail obrázkov fotogalérie
Detail obrázkov fotogalérie
Created by Polygrafia Gutenberg s.r.o. © 2009 - 2018 All rights reserved.