Dozorný audit TUV SÜD

Zdielať

29. Sep 2017   Aktuality

V spoločnosti HKS Forge, s.r.o. sa uskutočnil 26. – 29.10.2015 dozorný audit, ktorého cieľom bolo preverenie plnenia požiadaviek noriem ISO/TS 16949, ISO 9001 pre oblasť systému manažérstva kvality, normy ISO 14001 pre oblasť systému environmentálneho manažérstva a normy OHSAS 18001 pre oblasť systému manažérstva BOZP.

Audit bol vykonaný audítormi spoločnosti TUV SÜD. Počas auditu boli preverované všetky úrovne procesov - riadiace procesy, hlavné procesy a pomocné procesy z pohľadu kvality, bezpečnosti pri práci a z pohľadu vplyvu na environment. Počas auditu boli zistené menšie nezhody, na odstránenie ktorých bol prijatý akčný plán so stanovením nápravných opatrení. Celkovo však audítori vyjadrili spokojnosť s plnením požiadaviek noriem, pričom vyzdvihli pozitívny trend v riadení procesov spoločnosti.

Vedenie spoločnosti vyslovuje aj touto cestou poďakovanie všetkým pracovníkom, ktorí sa podieľali na príprave a dobrom priebehu auditu.

Technologický pokrok po prvé: Odhalí všetky vnútorné chyby Kováčňa zakúpila ultrazvuk za 180-tisíc eur

Prečítať viac Zdielať

Technologický pokrok po druhé. Silu mužov šetrí presýpač Vyvezú ich výťahom a šup do zásobníka

Prečítať viac Zdielať

Všetky aktuality

Najnovšie články

Technologický pokrok po prvé: Odhalí všetky vnútorné chyby Kováčňa zakúpila ultrazvuk za 180-tisíc eur

14. 8. 2017

Prečítať viac   Zdielať

Technologický pokrok po druhé. Silu mužov šetrí presýpač Vyvezú ich výťahom a šup do zásobníka

20. 6. 2017

Prečítať viac   Zdielať

Pozrieť všetky články