Dozorný audit TUV SÜD

Zdielať

26. Nov 2015   Aktuality

V spoločnosti HKS Forge, s.r.o. sa uskutočnil 26. – 29.10.2015 dozorný audit, ktorého cieľom bolo preverenie plnenia požiadaviek noriem ISO/TS 16949, ISO 9001 pre oblasť systému manažérstva kvality, normy ISO 14001 pre oblasť systému environmentálneho manažérstva a normy OHSAS 18001 pre oblasť systému manažérstva BOZP.

Audit bol vykonaný audítormi spoločnosti TUV SÜD. Počas auditu boli preverované všetky úrovne procesov - riadiace procesy, hlavné procesy a pomocné procesy z pohľadu kvality, bezpečnosti pri práci a z pohľadu vplyvu na environment. Počas auditu boli zistené menšie nezhody, na odstránenie ktorých bol prijatý akčný plán so stanovením nápravných opatrení. Celkovo však audítori vyjadrili spokojnosť s plnením požiadaviek noriem, pričom vyzdvihli pozitívny trend v riadení procesov spoločnosti.

Vedenie spoločnosti vyslovuje aj touto cestou poďakovanie všetkým pracovníkom, ktorí sa podieľali na príprave a dobrom priebehu auditu.

Technický pokrok IV: Drsnomer nás posúva ďalej a sporí nám peniaze

Na konci minulého roka sme začali v testovať nové zariadenie, ktoré umožňuje zmerať drsnosť povrchu…

Prečítať viac Zdielať

HKS vyzýva na predkladanie ponúk

HKS vyzýva subjekty na predkladanie ponúk v rámci prieskumu trhu realizovaného za účelom…

Prečítať viac Zdielať

Všetky aktuality

Najnovšie články

Technický pokrok IV: Drsnomer nás posúva ďalej a sporí nám peniaze

23. 7. 2019

Na konci minulého roka sme začali v testovať nové zariadenie, ktoré umožňuje zmerať drsnosť povrchu po trieskovom opracovaní. Niektorí zákazníci kováčne majú na tento parameter veľmi vysoké nároky.

Prečítať viac   Zdielať

HKS vyzýva na predkladanie ponúk

16. 4. 2019

HKS vyzýva subjekty na predkladanie ponúk v rámci prieskumu trhu realizovaného za účelom objektívneho určenia reálnych výdavkov.

Prečítať viac   Zdielať

Pozrieť všetky články