Dozorný audit TUV SÜD

Zdielať

26. Nov 2015   Aktuality

V spoločnosti HKS Forge, s.r.o. sa uskutočnil 26. – 29.10.2015 dozorný audit, ktorého cieľom bolo preverenie plnenia požiadaviek noriem ISO/TS 16949, ISO 9001 pre oblasť systému manažérstva kvality, normy ISO 14001 pre oblasť systému environmentálneho manažérstva a normy OHSAS 18001 pre oblasť systému manažérstva BOZP.

Audit bol vykonaný audítormi spoločnosti TUV SÜD. Počas auditu boli preverované všetky úrovne procesov - riadiace procesy, hlavné procesy a pomocné procesy z pohľadu kvality, bezpečnosti pri práci a z pohľadu vplyvu na environment. Počas auditu boli zistené menšie nezhody, na odstránenie ktorých bol prijatý akčný plán so stanovením nápravných opatrení. Celkovo však audítori vyjadrili spokojnosť s plnením požiadaviek noriem, pričom vyzdvihli pozitívny trend v riadení procesov spoločnosti.

Vedenie spoločnosti vyslovuje aj touto cestou poďakovanie všetkým pracovníkom, ktorí sa podieľali na príprave a dobrom priebehu auditu.

Výrobné firmy, univerzita a akadémia vied prepájajú svoje kvality

Kto môže kováčni pomôcť v oblasti výskumu? Ako by sme dokázali zamestnať viac šikovných študentov?…

Prečítať viac Zdielať

Oheň a treskot mašín. Študenti spoznali našu výrobu.

Mladí vzdelaní ľudia sú budúcnosťou každého hospodárskeho podniku a takýchto zamestnancov…

Prečítať viac Zdielať

Všetky aktuality

Najnovšie články

Výrobné firmy, univerzita a akadémia vied prepájajú svoje kvality

6. 11. 2019

Kto môže kováčni pomôcť v oblasti výskumu? Ako by sme dokázali zamestnať viac šikovných študentov? A ako dokážu spolupracovať priemyselné firmy?

Prečítať viac   Zdielať

Oheň a treskot mašín. Študenti spoznali našu výrobu.

19. 9. 2019

Mladí vzdelaní ľudia sú budúcnosťou každého hospodárskeho podniku a takýchto zamestnancov potrebujeme aj v kováčni. Aj preto sme sa tento rok zapojili do programu Automobilovej junior akadémie, ktorá podnecuje záujem mladých ľudí o štúdium techniky.

Prečítať viac   Zdielať

Pozrieť všetky články