DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

Zdielať

5. Jun 2012   Aktuality

Dňa 1.5.2012 sa v spoločnosti HKS Forge, s.r.o. uskutočnil 1. DOD (deň otvorených dverí). Cieľom tejto akcie bolo ukázať rodinným príslušníkom našich zamestnancov, ich známym, ale aj ostatným záujemcom, ako sa v kováčni pracuje a ako to v takej kováčni vlastne vyzerá. Keďže sme v okolí jedinou kováčňou všetci záujemcovia si mohli pozrieť celú výrobu – od skladu materiálu až po expedíciu (delenie materiálu, kovanie, tepelné spracovanie, povrchová úprava, výstupná kontrola a výroba zápustiek).
Pri vstupe do spoločnosti čakalo na deti našich zamestnancov prekvapenie vo forme darčekovej tašky, v ktorej si našli malé prekvapenia. Vo vestibule sa počas celého dňa premietala prezentácia, na ktorej bol v trojminútovom zázname zachytený proces od navezenia materiálu do spoločnosti, cez výrobu až po expedíciu zákazníkovi. Prezentácie sa v slučke striedala so simuláciou kutia, na ktorej bolo vidno proces tvárnenia materiálu pri kutí. Nakoľko kováčňa patrí k ťažšiemu strojárskemu priemyslu, nebol umožnený voľný pohyb návštevníkov po prevádzke. Avšak, tento fakt bol vykompenzovaný tým, že návštevníci boli rozdelený do menších skupiniek (podľa toho ako prichádzali) a po výrobe ich sprevádzal zodpovedný pracovník, ktorý im predstavil výrobu, stroje a zariadenia a súčasne si mohli pozrieť výrobu na našom najväčšom 4000 tonovom lise. Z bezpečnej vzdialenosti takto mohli sledovať, ako sa z kusu železa pri vysokej teplo stáva súčiastka napríklad pre automobilový priemysel. Ukončenie prehliadky výroby bolo pri výstavke výkovkov, v ktorej mohli návštevníci vidieť náš sortiment a zároveň si mohli poťažkať jeden z našich najťažších výkovkov (20kg).
Po takomto bohatom programe bolo pre všetkých v jedálni pripravené občerstvenie. Každý dostal porciu gulášu, nápoj podľa vlastného výberu a samozrejme sladkosť na záver.

Akcie sa zúčastnilo celkovo do 200 návštevníkov a z toho 50 detí.

Popis k fotografiam:

  1. Premietanie prezentácie
  2. Skupina návštevníkov
  3. Návštevníci na pracovisku vstupnej kontroly
  4. Návštevníci v expedičnom sklade
  5. Návštevníci vo výrobe
  6. Návštevníci pri kovacom lise
  7. Návštevníci na tepelnom spracovaní
  8. Výstava výkovkov pri ukončení prehliadky

Galéria

Výrobné firmy, univerzita a akadémia vied prepájajú svoje kvality

Kto môže kováčni pomôcť v oblasti výskumu? Ako by sme dokázali zamestnať viac šikovných študentov?…

Prečítať viac Zdielať

Oheň a treskot mašín. Študenti spoznali našu výrobu.

Mladí vzdelaní ľudia sú budúcnosťou každého hospodárskeho podniku a takýchto zamestnancov…

Prečítať viac Zdielať

Všetky aktuality

Najnovšie články

Výrobné firmy, univerzita a akadémia vied prepájajú svoje kvality

6. 11. 2019

Kto môže kováčni pomôcť v oblasti výskumu? Ako by sme dokázali zamestnať viac šikovných študentov? A ako dokážu spolupracovať priemyselné firmy?

Prečítať viac   Zdielať

Oheň a treskot mašín. Študenti spoznali našu výrobu.

19. 9. 2019

Mladí vzdelaní ľudia sú budúcnosťou každého hospodárskeho podniku a takýchto zamestnancov potrebujeme aj v kováčni. Aj preto sme sa tento rok zapojili do programu Automobilovej junior akadémie, ktorá podnecuje záujem mladých ľudí o štúdium techniky.

Prečítať viac   Zdielať

Pozrieť všetky články