DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

Zdielať

5. Jun 2012   Aktuality

Dňa 1.5.2012 sa v spoločnosti HKS Forge, s.r.o. uskutočnil 1. DOD (deň otvorených dverí). Cieľom tejto akcie bolo ukázať rodinným príslušníkom našich zamestnancov, ich známym, ale aj ostatným záujemcom, ako sa v kováčni pracuje a ako to v takej kováčni vlastne vyzerá. Keďže sme v okolí jedinou kováčňou všetci záujemcovia si mohli pozrieť celú výrobu – od skladu materiálu až po expedíciu (delenie materiálu, kovanie, tepelné spracovanie, povrchová úprava, výstupná kontrola a výroba zápustiek).
Pri vstupe do spoločnosti čakalo na deti našich zamestnancov prekvapenie vo forme darčekovej tašky, v ktorej si našli malé prekvapenia. Vo vestibule sa počas celého dňa premietala prezentácia, na ktorej bol v trojminútovom zázname zachytený proces od navezenia materiálu do spoločnosti, cez výrobu až po expedíciu zákazníkovi. Prezentácie sa v slučke striedala so simuláciou kutia, na ktorej bolo vidno proces tvárnenia materiálu pri kutí. Nakoľko kováčňa patrí k ťažšiemu strojárskemu priemyslu, nebol umožnený voľný pohyb návštevníkov po prevádzke. Avšak, tento fakt bol vykompenzovaný tým, že návštevníci boli rozdelený do menších skupiniek (podľa toho ako prichádzali) a po výrobe ich sprevádzal zodpovedný pracovník, ktorý im predstavil výrobu, stroje a zariadenia a súčasne si mohli pozrieť výrobu na našom najväčšom 4000 tonovom lise. Z bezpečnej vzdialenosti takto mohli sledovať, ako sa z kusu železa pri vysokej teplo stáva súčiastka napríklad pre automobilový priemysel. Ukončenie prehliadky výroby bolo pri výstavke výkovkov, v ktorej mohli návštevníci vidieť náš sortiment a zároveň si mohli poťažkať jeden z našich najťažších výkovkov (20kg).
Po takomto bohatom programe bolo pre všetkých v jedálni pripravené občerstvenie. Každý dostal porciu gulášu, nápoj podľa vlastného výberu a samozrejme sladkosť na záver.

Akcie sa zúčastnilo celkovo do 200 návštevníkov a z toho 50 detí.

Popis k fotografiam:

  1. Premietanie prezentácie
  2. Skupina návštevníkov
  3. Návštevníci na pracovisku vstupnej kontroly
  4. Návštevníci v expedičnom sklade
  5. Návštevníci vo výrobe
  6. Návštevníci pri kovacom lise
  7. Návštevníci na tepelnom spracovaní
  8. Výstava výkovkov pri ukončení prehliadky

Galéria

Technický pokrok IV: Drsnomer nás posúva ďalej a sporí nám peniaze

Na konci minulého roka sme začali v testovať nové zariadenie, ktoré umožňuje zmerať drsnosť povrchu…

Prečítať viac Zdielať

HKS vyzýva na predkladanie ponúk

HKS vyzýva subjekty na predkladanie ponúk v rámci prieskumu trhu realizovaného za účelom…

Prečítať viac Zdielať

Všetky aktuality

Najnovšie články

Technický pokrok IV: Drsnomer nás posúva ďalej a sporí nám peniaze

23. 7. 2019

Na konci minulého roka sme začali v testovať nové zariadenie, ktoré umožňuje zmerať drsnosť povrchu po trieskovom opracovaní. Niektorí zákazníci kováčne majú na tento parameter veľmi vysoké nároky.

Prečítať viac   Zdielať

HKS vyzýva na predkladanie ponúk

16. 4. 2019

HKS vyzýva subjekty na predkladanie ponúk v rámci prieskumu trhu realizovaného za účelom objektívneho určenia reálnych výdavkov.

Prečítať viac   Zdielať

Pozrieť všetky články